Kenmerkend voor de gemeente Súdwest-Fryslân is het afwisselende landschap met een mix van landbouw, recreatie en natuur. De landbouw in onze gemeente is een belangrijke drager van de economie en werkgelegenheid. Hij  zorgt voor een stabiele basis voor de leefbaarheid van ons buitengebied. De landbouw bevindt zich in een overgangsfase naar een duurzamere toekomst. Klimaatakkoord, landbouwregelgeving, waardering en acceptatie door de maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten voor veranderingen in de landbouw. Duurzame landbouw is het doel; een gezonde economische sector met toekomstperspectief is daarbij een voorwaarde.

Duurzame landbouw is het doel

De landbouw heeft op dit moment te maken met een breed scala aan maatschappelijke opgaven, waarbij een vitaal landelijk gebied een belangrijke rol kan vervullen. Denk aan natuurherstel, biodiversiteit, klimaatopgaven en waterbeheer. In relatie tot stikstof hebben bedrijven te maken met grote onzekerheid over doelen van beleid, wetgeving en vergunningen.

De hier genoemde opgaven zijn de directe verantwoordelijkheid van onze nationale en provinciale politiek. Een robuuste, gezonde en dynamische landbouwsector met toekomstperspectief is van groot belang voor een plattelandsgemeente als Súdwest-Fryslân.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Duurzame toekomst van de landbouw met perspectief voor de nieuwe generatie;
  • Blijvende aandacht voor voedselveiligheid, voedselzekerheid en de positie van de producent in de keten;
  • Samen met sector, Rijk, provincie en waterschap op zoek naar oplossingen voor de maatschappelijke opgaven;
  • Duidelijkheid op gebied van vergunningen en handhaving;
  • Gelijk speelveld voor behoud van toekomstperspectief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.