Agrarische sector

De leefbaarheid op het platteland hangt sterk samen met een gezonde agrarische sector. CDA Súdwest-Fryslân hecht sterk aan een vitaal buitengebied en streeft naar een goede balans tussen landbouw, recreatie en natuur. In het buitengebied is plaats voor de boer, de burger én de toerist. De authenticiteit en eigenheid van het gebied, de kleine kernen en dorpen, zijn voor CDA Súdwest-Fryslân zeer waardevol en belangrijk.

Bestaande agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven zijn de belangrijkste economische dragers van het platteland. De schaalvergroting in de landbouw betekent ook de komst van grotere stallen. Landschappelijke inpassing is daarbij van groot belang. CDA Súdwest-Fryslân hecht aan de Nije Pleats-methode, waarbij gezamenlijk en vanuit meerdere disciplines naar het ontwerp van nieuwe stallen wordt gekeken.

Functieverandering

Als een agrarisch bedrijf stopt, komt er een boerderij leeg te staan. CDA Súdwest-Fryslân is voorstander van een nieuwe bestemming door bijvoorbeeld wonen, een klein bedrijf of een andere functie mogelijk te maken. Dat kan een zorgfunctie zijn of een andere vorm van eigentijds ondernemerschap.

Agrarisch natuurbeheer

Veel boeren in de gemeente doen aan agrarisch natuurbeheer en zijn lid van één van de collectieven in Súdwest-Fryslân. Ook spelen veel boeren een rol bij het onderhoud van het landschap. CDA Súdwest-Fryslân hecht aan samenwerking tussen de verschillende organisaties op dit gebied en hecht aan de positie van grondgebonden agrarische sectoren als de melkveehouderij.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Een duurzame ontwikkeling van de agrarische sector, duurzaam voor zowel boer, dier als omgeving (niet of-of, maar en-en).
  • Hecht aan de rol voor boeren bij het onderhoud van het landschap.
  • Nieuwe bestemmingen mogelijk maken voor vrijkomende agrarische gebouwen, mits dit niet tot problemen voor de omgeving leidt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.