Met grote voorsprong is onze gemeente nu koploper met betrekking tot het opwekken van duurzame energie in Fryslân. Het CDA wil sámen met onze inwoners en lokale bedrijven nog meer duurzame energie opwekken. Dit krijgt prioriteit boven commercieel ingestelde, grootschalige energieprojecten die dominant zijn in ons waardevolle landschap.

Het CDA staat open voor innovatieve projecten die de energietransitie doet versnellen. Dit bij voorkeur op plaatsen waar de energie of warmte ook daadwerkelijk verbruikt gaat worden of op plekken waar we de ruimte meervoudig kunnen gebruiken. Bij duurzame ontwikkelingen is het voor het CDA belangrijk dat er circulair, flexibel en toekomstgericht gebouwd wordt.

Sámen duurzame energie opwekken

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Sterke samenwerking met netbeheerders om het elektriciteitsnet snel toekomstbestendig te maken;
  • Voorrang geven aan onze inwoners en bedrijven bij het opwekken van duurzame energie boven commerciële partijen, bij onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet;
  • Opwekking van energie en warmte zoveel mogelijk binnen de bebouwde omgeving laten plaatsvinden;
  • Industrieterreinen ‘energiepositief’ maken;
  • Inzetten op het gebruik van restwarmte en gebruik maken van geo- en aquathermie waar dit mogelijk is;
  • Zoeken naar passende oplossingen voor overschot duurzame energie;
  • Stimuleren van innovatieve projecten die duurzame energie of warmte genereren;
  • Geen nieuwe windparken in Súdwest-Fryslân;
  • Weren van zonneweides op (landbouw-)grond en water.

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.