Duurzaamheid

Er is, wat CDA Súdwest-Fryslân betreft, geen tegenstelling tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Deze versterken elkaar. De gemeente bewaakt dat ruimtelijke ontwikkelingen goed in het landschap passen en duurzaam zijn. We hebben de aarde in bruikleen: goed rentmeesterschap hoort daarbij.

Bij een gezonde samenleving hoort een gezonde economie. De gemeente faciliteert dit, want het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft in deze snel veranderende tijd baat bij de juiste keuzes. De gemeente stelt de randvoorwaarden vast, waarbinnen bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

CDA Súdwest-Fryslân is tegen gaswinning en vóór duurzame energie. De rijksoverheid heeft bepaald dat er straks een groot windmolenpark in het IJsselmeer komt. Verder komt er nog een windpark op de kop Afsluitdijk. Hiermee worden we straks in één klap de groenste gemeente van Fryslân. Ons icoon, de Afsluitdijk, toont vele vormen van innovatie op het gebied van duurzame energie (blue energy).

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Dat inwoners en ondernemers optimaal profiteren van de opbrengsten van windmolenparken.
  • Na de twee windparken, IJsselmeer en Kop Afsluitdijk, geen andere windmolenparken in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.