Wonen

We hebben een prachtige gemeente om in te wonen en zijn daarom bovengemiddeld in trek. De kavelverkoop zit enorm in de lift en loopt qua aantallen weer net zo voortvarend als in de hoogtijdagen vóór de economische crisis. We moeten goed in beeld houden waar behoefte is en aan welk type woningbouw. Door zaken als demografische ontwikkelingen en de nieuwe woningwet zien we dat er steeds meer trek is naar de grotere kernen. Woningcorporaties moeten minimaal 80% van hun vrijkomende woningen aanbieden aan mensen met een inkomen beneden € 36.165.

Tot en met 2040 stijgt de groep 65-plussers. Deze groep zoekt steeds meer de nabijheid van voorzieningen op.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Passend woningaanbod voor elke doelgroep, zodat mensen kunnen (blijven) wonen waar ze willen.
  • Stimuleren dat alle woningen vanaf 2030 energieneutraal zijn.
  • Prestatieafspraken maken met woningbouwcorporaties op het gebied van duurzaam wonen.
  • Uitvoering van energiescans stimuleren en vervolgens bevorderen dat woningen energiezuiniger gemaakt worden, in afstemming met het duurzaam bouwloket.
  • Duurzaam bouwen en isolatie van de huidige woningen krijgen prioriteit.  Duurzaamheid wordt een vanzelfsprekendheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.