Top wonen

We wonen in een prachtige gemeente en Súdwest-Fryslân is, nog meer dan voorheen, in trek bij woningzoekenden. Door de opkomst van o.a. (gedeeltelijk) thuiswerken is het niet meer vanzelfsprekend om dicht bij het werk te wonen. Woningzoekenden uit andere delen van het land hebben onze gemeente ontdekt als ideale woonomgeving. Kenmerkend voor Súdwest-Fryslân zijn de fraaie vergezichten. Ons groene ruimtelijke karakter is goud waard! Daar moeten wij goed op blijven passen.

Zelden was het zo moeilijk om een geschikte woning te vinden. Ook in onze gemeente groeit het woningtekort. Dit is helaas voor elke doelgroep van toepassing. Jongeren kunnen bijna niet starten op de woningmarkt. Woningbezitters kunnen moeilijk doorstromen terwijl onze ouderen door gebrek aan geschikte seniorenwoningen vaak noodgedwongen in hun te grote gezinswoning blijven wonen.

Hierin moet snel verandering komen. Steeds vaker nemen inwoners zelf het initiatief voor het ontwikkelen van nieuwe woningen. Het CDA juicht deze ontwikkeling toe en wil deze faciliteren door een woonloket op te richten. Hier worden kansrijke ideeën vanuit onze inwoners uitgewisseld met de gemeente en mogelijk met projectontwikkelaars, zodat er snel en gericht gebouwd gaat worden.

Waar we enerzijds nieuwe inwoners verwelkomen doen we dat anderzijds ook met nieuwe woonvormen. Zoals: wonen op water, het verbouwen van kantoren tot woningen, tiny houses en ‘knarrenhofjes’ voor onze ouderen. Het zijn ontwikkelingen waar het CDA positief tegenover staat. Net als het feit dat elke kern de mogelijkheid moet krijgen om te groeien waarbij de voorkeur uitgaat naar het bouwen van woningen binnen de bebouwde kom (inbreiding).

Wonen is geen dossier. Wonen is een levensbehoefte en heeft daarom topprioriteit bij het CDA!

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Een gemeente die actief grond aankoopt t.b.v. de woningbouw, zonder ontoelaatbare risico’s te nemen;
  • Voldoende passend woningaanbod voor elke doelgroep;
  • Inrichten van een gemeentelijk woonloket;
  • Stimuleren van woningbouw die voorbereid is op het veranderende klimaat;
  • Geen kern gaat op slot; uitbreiden naar ‘omvang en karakter’;
  • Krachtige regulering verhuur vakantiewoningen in stads- en dorpskernen.

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.