Binnenkort treedt er een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Deze wet vervangt een hele lijst aan oude wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze leefomgeving om willen gaan. Met de komst van deze wet gaan er zaken veranderen voor inwoners en bedrijven. De aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van een bedrijfsloods kan sneller en gemakkelijker door de gemeente behandeld worden. Wel zullen aanvragers dit van tevoren goed moeten overleggen met buren en andere belanghebbenden. Onze inwoners, bedrijven en (overheids-)instanties krijgen hiermee een verantwoordelijkheid over de inrichting van onze gemeente op het terrein van wonen, werken, recreëren en maatschappelijke opgaven, zoals milieu en klimaatverandering. Samen zorgen wij voor de bescherming van onze leefomgeving.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Tijdige en gedegen voorlichting richting inwoners en bedrijven over de werking/ toepassing van de nieuwe Omgevingswet;
  • Een gemeente die in beginsel positief staat, tegenover ingediende plannen door inwoners en bedrijven;
  • Een gemeente die meedenkt met inwoners en bedrijven;
  • Een veilige invoering van de nieuwe Omgevingswet. De risico’s voor inwoners, bedrijven en natuur moeten zo goed mogelijk in kaart gebracht en zoveel mogelijk vermeden worden.

Bouwaanvragen sneller behandeld door gemeente

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.