Binnen onze gemeente speelt natuurbeheer een belangrijke rol. Naast Staatbosbeheer en It Fryske Gea houden veel agrarische bedrijven zich in verenigingsvorm actief bezig met natuurbeheer. Zij zorgen ervoor dat de natuurwaarden gewaarborgd blijven. Steeds meer supermarkten bieden samen met de agrarische sector verschillende soorten (biologische) melk aan. Zo is er steeds meer gezamenlijk aandacht voor natuurbeheer.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Doorzetten van samenwerking met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea;
  • Samenwerking stimuleren tussen verschillende overheden, organisaties en bedrijven om de positie van de landbouw en natuur te versterken;
  • Natuurlijke leefomgeving van weidevogels en otters verbeteren en waar mogelijk uitbreiden.

Natuurwaarden waarborgen

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.