Minder leegstand in binnensteden en winkelstraten

Winkelgebieden vormen al lang een belangrijke drijvende kracht achter de lokale en regionale economieën. Binnen Súdwest-Fryslân is dat niet anders. De historische centra van onze steden en dorpen vormen met haar koopmanshuizen, waaggebouwen, pleinen, kades en andere monumenten een belangrijke aantrekkingsfactor. Het CDA wil samen de lokale mkb-ondernemers en bewoners van de centra dit zoveel mogelijk behouden. Zij zijn veelal de plaatselijke ambassadeurs. Ondernemers geven extra kleur aan de beleving van winkel- en horecagebieden. Grote maatschappelijke veranderingen in de afgelopen jaren zetten winkel- en horecagebieden echter onder druk. De veranderende economie en opkomst van internet vragen om een nieuwe visie op de toekomst van winkelgebieden.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Versterken van compacte winkelgebieden in dorpen en steden;
  • Levendige winkelcentra, waar detailhandel, horeca en cultuur elkaar versterken en aanvullen;
  • Leegstaande winkelpanden herbestemmen met behoud van karakteristieke, historische waarden;
  • Aantrekkelijke aanloopstraten richting de winkelgebieden;
  • Tijdelijke pop-upwinkels en culturele invullingen mogelijk maken;
  • Clusteren van detailhandel in de centra van de steden en dorpen; grootschalige detailhandel zal plaatsvinden op de daarvoor geschikte locaties net buiten het centrum of op industrieterreinen;
  • Ondernemers de ruimte geven binnen de nieuwe Omgevingswet.

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.