De gemeente moet als werkgever werken aan een diverse samenstelling van haar organisatie. Dat kan door het creëren van bewustwording van diversiteit, bij medewerkers van de gemeente. Er vindt geen uitsluiting plaats op basis van kleur, culturele achtergrond, religie, geslacht, seksuele voorkeur en/of beperking. Bij het uitzetten van vacatures moet iedereen zich uitgenodigd voelen om te solliciteren.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Regelmatig onder de aandacht brengen van het discriminatiekenniscentrum en discriminatiemeldpunt Tûmba;
  • Een inclusieve samenstelling van de gemeentelijke organisatie.

Creëren van bewustwording van diversiteit

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.