Súdwest-Fryslân heeft 89 steden en dorpen waarbij het van belang is dat elke stad en elk dorp goed contact heeft en kan houden met de gemeente. Het kernenbeleid is bij de oprichting van Súdwest-Fryslân, in 2011, ingevoerd op initiatief van het CDA. De afgelopen jaren is het kernenbeleid er geweest voor dorpen, wijken, steden en lokale belangen. Het kernenbeleid blijft van groot belang om de afstand tussen bestuur en inwoner te verkleinen. Elk lokaal belang doet ertoe en moet ondersteund worden vanuit de gemeentelijke organisatie.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Het doorzetten en uitbouwen van het kernenbeleid;
  • Afstand verkleinen tussen bestuur en inwoner.

Afstand tussen bestuur en inwoner verkleinen

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.