Kernenbeleid

Het kernenbeleid is ingevoerd op initiatief van het CDA. Via het kernenbeleid zijn er altijd korte lijnen tussen onze inwoners, dorpen, wijken en steden, en de gemeente. Stads-, dorps- en wijkbelangen krijgen via het kernenbeleid op snelle wijze antwoorden op al hun vragen. Ze hebben een vaste contactpersoon die altijd bereikbaar is.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Het kernenbeleid uitbouwen en nog beter positioneren en benutten.
  • Nagaan of de vragen vanuit de kernen ook groter zijn dan de (financiële) mogelijkheden.
  • Een centrummanager voor Bolsward en Sneek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.