Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor. Dat doen maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet. Zij verdienen goede ondersteuning!

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Ondersteuning voor mantelzorgers bieden door een mantelzorgcoördinator in de gemeente aan te stellen;
  • Voldoende vormen van dagopvang en respijtzorg;
  • Aandacht voor de jonge mantelzorger.

Mantelzorg is geen keuze

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.