16 februari 2017

Verwarde personen

Recent werden wij als raad bijgepraat over het onderwerp verwarde personen. Naast de presentatie die we hebben gehoord en gezien heb ik met grote bewondering kennis genomen van de inzet van de professionals en ervaringsdeskundigen.

Niet alleen is het voor de desbetreffende persoon van groot belang dat alles eraan gedaan wordt om op een veilige en gezonde manier te kunnen leven. Maar ook voor familie en omwonenden. Nu krijgt zo iemand vaak niet de passende hulp op het moment van crisis omdat er gebrek aan capaciteit is.

Als betere samenwerking, meer preventie eraan kunnen bijdragen dat dit voorkomen kan worden dan zijn wij daar als CDA een groot voorstander van.

Een eenvoudige verandering van werkwijze lijkt bemoeilijkt te worden doordat dit onderwerp te maken heeft met een groot aantal maatschappelijke raakvlakken zoals veiligheid, zorg, preventie, privacy, woningbouw. Onderwerpen die ook allemaal weer belegd zijn binnen andere samenwerkingsverbanden.

In dit kader blijft het belangrijk om kritisch te blijven kijken naar het doel van de verschillende samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk is het van belang dat deze  samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat problemen en vraagstukken makkelijker opgepakt kunnen worden en niet het tegenovergestelde.

Wij hopen dat de uitrol van deze nieuwe aanpak zijn succes gaat krijgen en zullen dit onderwerp blijven volgen.

Jacomijn Zeijl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.