22 februari 2017

Stand van zaken: Herinvoeren kosteloze herinnering

Het CDA wil dat de kosteloze herinnering weer terugkomt. Een jaar of 6 geleden is deze ingevoerd om te zorgen voor meer klantvriendelijkheid bij het innen van de gemeentebelastingen. Bij het overgaan naar de nieuwe belastingorganisatie, Tribuut, is deze geschrapt. Het bestuur van Tribuut heeft op 4 januari 2016 de leidraad invordering vastgesteld, waarin het versturen van de kosteloze herinnering niet meer is opgenomen.
Tevens is de mogelijkheid om te betalen in drie termijnen vervallen. 

Vorig jaar maart (2016) is in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) hier uitgebreid over gesproken. Een meerderheid van de gemeenteraad vond het toen niet nodig om dit besluit terug te draaien. Wel is er afgesproken dat het college aan het eind van 2016 met een evaluatie zou komen. 
Op donderdag 9 februari jl. is deze evaluatie in de PMA besproken. Een ruime meerderheid kon zich vooralsnog vinden in het besluit van het bestuur van Tribuut. Enkele fracties willen eerst een onderzoek van Tribuut afwachten, naar aanleiding van vragen van de VWI-raad, voordat zij definitief een standpunt bepalen.  
Naast het CDA was ook Lokaal Apeldoorn van mening dat het besluit van afschaffing moet worden teruggedraaid. Tijdens deze PMA heb ik aangekondigd om, samen met Lokaal Apeldoorn, bij de volgende raadsvergadering met twee moties te komen. Één over de kosteloze herinnering en één over betaling in termijnen.
Uiteindelijk zijn we met één motie gekomen, want het bleek niet mogelijk om voldoende steun te krijgen voor de kosteloze herinnering. 

In de raadsvergadering van donderdag 16 febr. jl. hebben CDA en Lokaal Apeldoorn d.m.v. een motie het college verzocht om de belastingplichtige zelf de mogelijkheid te geven om in 10 termijnen te betalen of om bij in één keer betalen korting te krijgen.  
Na een schorsing om alsnog te proberen een raadsmeerderheid te realiseren, is deze motie niet in stemming gebracht. De meningen bleken te ver uit elkaar te liggen. In tien termijnen te betalen is nu voor de meeste mensen mogelijk, maar dan moet je wel een machtiging tot automatische incasso afgeven en niet iedereen wil dat. 

CDA hecht veel waarde aan een klantvriendelijke benadering van onze inwoners en had graag gezien dat het innen van de gemeentelijke belastingen op dezelfde wijze zou plaatsvinden, zoals de rijksoverheid dat ook doet. Bij de rijksoverheid is betalen in termijnen mogelijk d.m.v. het zelf overmaken als wel d.m.v. automatische incasso. Ook kent de rijksoverheid, voor particulieren, een kosteloze herinnering.  

Henk Verheul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.