28 maart 2017

Dialoog over minima en zorgkosten

Op 23 februari ging de gemeenteraad in gesprek met professionals, vrijwilligers en belangenorganisaties over de invloed van zorgkosten op het besteedbaar inkomen. Deze bijeenkomst was een vervolg op de rapportage ,die alle fracties onlangs hebben ontvangen van het NIBUD over de invloed van zorgkosten en stapelende kosten op het besteedbaar inkomen van de minima. 

Dit onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van de raadswerkgroep sociaal domein.

De organisatie van de avond  was ook voor ons als raad nieuw; De bijeenkomst bestond uit vier onderdelen en bij ieder onderdeel werden er andere mensen aan tafel gevraagd en was er een andere gespreksleider. De onderdelen waren:

  1. het algemene beeld 
  2. gezinnen met kinderen 
  3. huishoudens met zorgkosten
  4. armoedeval en huishoudens met schulden.

Wij waren heel benieuwd naar de verhalen van ervaringsdeskundigen nadat we de cijfers hadden gezien. Daarnaast hadden wij onszelf van tevoren twee vragen gesteld die we graag beantwoord wilden zien:

  • Klopt het dat ook andere groepen dan alleen de minima in financiële problemen komen door stapelende kosten in de zorg?
  • Zijn alle bestaande regelingen toegankelijk en breed bekend bij de mensen die daar recht op hebben.

Wij willen ook hier uitspreken dat we enorme waardering hebben op de grote opkomst die er was van mensen die met ons hun ervaringen en adviezen wilden delen, en de openheid waarmee dit werd gedaan. Dankzij deze inzet kunnen we samen verder bouwen aan een beter leven voor iedereen in Apeldoorn.

Het strekt te ver om alle zaken die deze avond aan bod zijn gekomen in dit artikel weer te geven. Wij delen graag ‘de rode lijnen’ met u. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie dan nodigen wij u uit om hierover contact met ons op te nemen.

Allereerst werd geconstateerd dat er een grote stapeling van kosten is voor mensen die gebruik maken van zorg; de zorgkosten, eigen bijdragen, kosten van zaken die niet vergoed worden, kosten voor vervoer van en naar behandelingen. Hierdoor daalt het besteedbaar inkomen flink, met name voor gezinnen met oudere kinderen, gehandicapten en ouderen.

Juist de inkomensgroep die iets meer verdiend, rond de 150% van het minimum inkomen heeft het zwaar, omdat deze groep al deze extra kosten nauwelijks op kan vangen, maar door de hoogte van het inkomen niet meer in aanmerking komt voor allerlei compensaties en regelingen. Daarom was een veelgehoorde oproep deze avond om regelingen breder toegankelijk te maken dan alleen voor de minima, en daarbij uit te gaan van het inkomen dat overblijft na aftrek van alle kosten ipv het bruto inkomen.

Ook werd er gepleit om hulp bij schulden sneller in te zetten en hierbij de verschillende onderdelen van de gemeente beter samen te laten werken zodat schulden niet onnodig oplopen. Volgens diverse sprekers zou hierdoor veel ongenoegen en kosten voorkomen kunnen worden.De bestaande regelingen blijken lang niet bij alle mensen bekend. Te denken valt aan stichting leergeld, de strippenkaart, collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente, etc. Deze avond bleek zelfs dat bij lang niet alle professionals de mogelijkheden bekend zijn, laat staan bij de desbetreffende mensen zelf. Dus zorgen voor een goede en toegankelijke informatie over deze voorzieningen en regelingen is van belang. En juist zorgen dat deze regelingen bekend zijn bij mensen voordat ze zorg nodig hebben of hulp bij de schulden.

Wij hebben deze avond veel schrijnende verhalen gehoord en tegelijkertijd ontzettend veel ideeën hoe we hier met z’n allen deze problemen aan kunnen pakken. Een mooi resultaat van deze avond was dat verschillende organisatie met elkaar om tafel gaan om de conclusies en adviezen te bundelen en deze op een later tijdstip zullen overhandigen aan de gemeente.

Al met al was dit een zeer waardevolle avond,  veel informatie hebben opgehaald waar wij als CDA mee verder kunnen. Want niemand mag in armoede leven omdat je een ziekte of een beperking hebt. Iedereen moet deel kunnen nemen aan onze samenleving ongeacht je beperking, komaf, leeftijd of opleiding!

Jacomijn Zeijl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.