03 mei 2017

Rechter dwingt gemeenten beter naar jeugdzorg te kijken

De gemeente Steenwijkerland werd onlangs door de hoogste bestuursrechter in het ongelijk gesteld voor het niet verlenen van jeugdzorg aan een 15-jarige inwoonster. De betreffende gemeente had geen onzorgvuldig onderzoek had gedaan. Gevolg is dat de gemeente het hulpverzoek  opnieuw zal beoordelen. 

De CDA-fractie wil van het College van Apeldoorn weten of er gevolgen zijn voor kinderen en jongeren in onze gemeente. De gemeente krijgt van het Rijk een vast bedrag voor jeugdzorg Als er meer hulp moet worden verleend heeft dat financiële gevolgen en is budget misschien niet meer toereikend.

Het budget voor jeugdzorg in Apeldoorn is 36 mln. Het CDA wil dat zorgvuldig wordt beoordeeld wie het nodig heeft, en dat de zorg dan goed en tijdig wordt verstrekt. 

Hessel Dooper

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.