24 april 2022

Zijn 7 wethouders in Apeldoorn nodig?

Zijn 7 wethouders in de gemeente Apeldoorn echt nodig? Het CDA Apeldoorn stelt vragen.

In de eerste 'echte' raadvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar presenteerde de nieuwe coalitie haar akkoord. Een mooie en snelle start van de nieuwe raadsperiode in Apeldoorn. Een brede coalitie in partijen, met een zo smal mogelijke meerderheid van 20 zetels in een raad van 39. Het CDA Apeldoorn gaf middels raadslid Jan Dirk van der Borg aan dat het coalitieakkoord een mooie basis vond in de term "Brede Welvaart". Een begrip dat meer inhoud heeft dan economische groei alleen. Ook ecologische en sociale effecten tellen hierbij mee. Het begrip brede welvaart past daarmee prima bij de grondbeginselen van het CDA Apeldoorn.

Wat meer verbazing ontstond over de uitgebreide actielijst die als bijlage bij het akkoord was gevoegd. Daar kon door iedereen wel in worden 'geshopt' en dus voor elke partij was wat te vinden. Maar het was vooral een bloemlezing van alles dat in de afgelopen periode was voorbereid. Sommige zaken zelfs al voltooid, andere elementen als 'klein bier' en veel acties waren niet heel concreet gemaakt. Veel uitvoering is dus nog gewenst. 

Een belangrijke constatering van onder andere het CDA Apeldoorn, maar ook gevonden door WijApeldoorn en Partij voor de Dieren was de forse uitbreiding in het aantal wethouders in Apeldoorn. Met de vooral uitvoerende agenda zoals formateur Joon het formuleerde twijfelt het CDA Apeldoorn openlijk over deze wijziging. Er is immers niet alleen sprake van een aanslag op het gemeentelijk publieke budget, maar ook een aanslag op het uitvoeringsapparaat van ambtenaren binnen de gemeente Apeldoorn. De werkdruk was in de afgelopen periode al meer dan hoog is meermalen aangegeven. 

De Stentor citeerde in haar verslag op 23 april jl. Jan Dirk van der Borg. De indruk is gewekt dat het aantal wethouders vooral politiek gedreven is, en niet inhoudelijk. De argumentatie van formateur Joon dat het bestuur meer in gesprek wilde met de samenleving, maakt dat dit overleg wel bovengemiddeld duur wordt. Als dit een voorbeeld is van participatie dan moeten we voor de toekomst op zoek naar een goedkopere invulling.

Voor nu gaat het collega aan de slag met 7 benoemde wethouders. Vanzelfsprekend wensen wij het college succes, maar dagen haar ook uit indien in de praktijk blijkt dat het met 7 wethouders niet werkt een aanpassing door te voeren, of te streven naar partime-inzet. Ondanks dat volgens de VNG en gemeentewet een gemeente als Apeldoorn maar liefst 8 wethouders mag aanwijzen is dit geen vanzelfsprekendheid.

(afbeelding: de Stentor, 23 april 2022)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.