22 april 2021

Apeldoorn in ontwikkeling, op weg naar het jaar 2040

Groei is zeker
In de visie Apeldoorn 2040 staat dat Apeldoorn de komende jaren zal groeien naar 180.000 inwoners. Een groot deel is autonome groei dit wil zeggen dat door kleinere huishoudens en bijvoorbeeld migratie we in ieder geval gaan groeien. Daarnaast is en blijft Apeldoorn voor veel mensen die elders wonen een aantrekkelijke gemeente om naar toe te verhuizen.

Groei is voor ons geen doel op zich
Het CDA Apeldoorn heeft altijd gezegd dat groei geen doel op zich is. Het gaat met name om de vraag wat voor een stad met omliggende dorpen we willen zijn, wat is ons DNA? We stellen vast dat dit een ruime en groene gemeente is waar het prettig wonen is met mensen die elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Behoud van deze kwaliteiten is voor ons uitgangspunt bij de keuze in welke richting Apeldoorn zich moet ontwikkelen.

Waar bouwen?
Momenteel buigt de gemeenteraad zich over het vraagstuk waar woningen gebouwd worden. In het verkiezingsprogramma van CDA Apeldoorn staat dat we terughoudend omgaan met nieuwe locaties in het buitengebied. De nieuwe woningen willen we met name in de stad en de dorpen bouwen. Wel is het de vraag of we het hele woningbouwprogramma kwijt kunnen in deze bebouwde gebieden. Vooral als we een ruime en groene stad willen, dan is er meer ruimte nodig. Er zijn met name veel eengezinswoningen nodig.

Ook moeilijke locaties bebouwen; onze vinger aan de pols bij het college
Gelet op ons verkiezingsprogramma en ons standpunt tot nu toe hebben we vragen gesteld aan het college. We willen de garantie dat als we gelijktijdig in de stad en in het landelijk gebied gaan bouwen, dat we de stad afmaken. Het mag niet zo zijn dat we de complexe en dure projecten binnen de stad uitstellen om de relatief makkelijke locaties in het landelijk gebied te realiseren. Wij vragen van het college een scherpe analyse. Over hoeveel woningen hebben we het? Hoeveel woningen kunnen we in de stad realiseren? Wat blijft er over voor het landelijk gebied? En kan het college de zorg wegnemen die hierboven staat beschreven?

Denkt u met ons mee?
U merkt het. We staan in de gemeenteraad voor een aantal cruciale keuzes, waarbij we als CDA Apeldoorn goed kijken naar ons verkiezingsprogramma, maar ook oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen.

Ik hoor graag wat u ervan vindt. Schroom niet om mij te mailen of te bellen.

Een groene groet,
Martin Fransen
[email protected]
0683338341

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.