21 september 2018

Beleidsregel agrarisch plussenbeleid

In maart 2017 heeft de provincie het Plussenbeleid vastgesteld. Het Plussenbeleid maakt groei van niet-grondgebonden veehouderij mogelijk, mits de agrariër aanvullende maatregelingen neemt op het gebied van dierwelzijn, ruimtelijke kwaliteit en/of milieu. 

Om met de uitvoering van het Plussenbeleid daadwerkelijk aan de slag te gaan, moet dit eerst verwerkt worden in de bestemmingsplannen. Daarom moet de beleidsregel Plussenbeleid eerst vastgesteld worden door de raad om het vervolgens op te nemen in de bestemmingsplannen. 

Zolang deze beleidsregel niet is vastgesteld lopen een aantal lopende plannen vertraging op, deze moeten voldoen aan het Plussenbeleid. Een beleidsregel is de bevoegdheid van het college tot wijziging van het bestemmingsplan.    

In de PMA van 13 september werd hier uitgebreid over gesproken. Vooral PvdD wil de agrariërs niet de ruimte bieden om met deze extra maatregelingen uit te breiden en kondigen aan om bij het vaststellen van deze beleidsregel met amendementen te komen. Meerdere partijen waren kritisch om deze beleidsregel een op een over te nemen. 

Het CDA Apeldoorn kan zich vinden in het voorstel van het college. Het aantal grote niet-grondgebonden bedrijven in de gemeente is erg klein en bij uitbreiding krijgen deze bedrijven door het Plussenbeleid ook al extra kosten. 

Belangrijk te vermelden is, dat er bij uitbreiding geen extra dieren in Nederland bijkomen. Dit wordt gecompenseerd door bedrijven die stoppen. 

Henk Verheul, raadslid CDA Apeldoorn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.