19 augustus 2020

Bloemrijke kruiden inzaaien in de akkerrand? Wie durft?

foto: pixabay.com tjuusitalo

Vergoedingsregeling

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst willen het inzaaien van akkerranden met kruidenmengsels stimuleren om zo de biodiversiteit te verhogen. Om de grondeigenaren te compenseren voor gederfde inkomsten is er een vergoedingsregeling voor een minimale periode van twee jaar.


Het CDA Apeldoorn is blij met de mogelijkheid tot vergoeding. ‘We zijn aangewezen op de bereidwilligheid van agrariërs. Zij zijn belangrijke beheerders van natuur en landschap in het buitengebied.’ De regeling is mede tot stand gekomen door de vraag van een drietal raadsfracties, waaronder het CDA Apeldoorn, in februari van dit jaar.


Uitvoering

De akkerranden worden ingezaaid in het voorjaar van 2021 en blijven minimaal liggen tot 1 april 2023. Men kan het inzaaien zelf doen, maar het kan ook uitbesteed worden aan een loonwerker.


Veehouder Harrie Beekman uit Beemte Broekland reageert positief op deze ontwikkeling. Volgens hem staat de gemiddelde boer hier best voor open om dit te realiseren.

Ook de burger zal zo’n kruidenrijke akkerrand zeker waarderen.

Wel benadrukt Beekman dat veel zal afhangen van de regels die gaan gelden om hiervoor in aanmerking te komen. ‘Het moet voor de boer wel realistisch en uitvoerbaar zijn en blijven.’


Aanmelden tot 1 september mogelijk

Stuur tijdig een mail naar Janneke Sindram: jannekesindram@collectiefveluwe.nl

Geef in uw mail aan in welke gemeente u woont, om welk perceel het gaat en of u een agrarisch bedrijf heeft.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Janneke Sindram. Of kijk op www.collectiefveluwe.nl of www.veluweijsselzoom.nl

 

Henk Verheul Raadslid CDA Apeldoorn

h.verheul@apeldoorn.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.