26 oktober 2021

Brandweer bestrijkt Apeldoorn vanuit 1 nieuwe post

Over enkele jaren rijdt de brandweerauto vanuit één centrale nieuwe locatie naar een calamiteit. Het CDA Apeldoorn is onlangs akkoord gegaan met het voorstel om de huidige 3 locaties (Vosselmanstraat, Beatrijsgaarde en Saba) te sluiten en vanuit een nieuwe kazerne in de omgeving Kayersdijk-Matenpoort de branden te bestrijden.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een studie van een aantal jaren geleden om de aanrijtijden meer in balans te brengen over de hele stad. Vooral stadsdeel Noord-Oost (wijken Osseveld en Woudhuis) worden nu vanuit de Vosselmanstraat niet goed bediend.

In het overleg met burgemeester Heerts heeft het CDA stevig benadrukt dat de brandveiligheid voor alle inwoners van Apeldoorn de hoogste prioriteit heeft. Er moet per saldo sprake zijn van kortere aanrijtijden, zonder dat de huizen in de westelijke wijken substantieel slechter worden bediend.

Binnenkort verloopt het huurcontract van de VNOG (Veiligheidsregio N-O Gelderland) in het kantoor aan de Europaweg. Gemeente Apeldoorn en VNOG zien een gezamenlijk belang om het kantoor en de brandweerkazerne op één plek onder te brengen. Het CDA onderschrijft dit uitgangspunt. Het markeert de ambitie om Apeldoorn tot veiligheidsstad uit te laten groeien.

Hessel Dooper
Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.