07 december 2019

CDA Apeldoorn blij met nieuwe monitoring N786

Onlangs maakte provincie Gelderland bekend dat zij de verkeersstromen door Eerbeek en Loenen gaan tellen. Dit naar aanleiding van twijfels over de verwachte verkeersstromen die uit een analyse van vorig jaar naar voren kwam.
CDA Apeldoorn is blij dat de provincie deze stap heeft willen maken, temeer omdat onder andere Loenen Zonnedorp steeds haar twijfels uitsprak over de percentages van de verkeersafname door Loenen.

Op basis van eerder berekende verkeerscijfers zijn maatregelen gekozen waarbij het (vracht)verkeer in Loenen zou afnemen met 50%. Uit analyse blijkt nu dat de verwachte verkeersprognose niet betrouwbaar zijn. Het verkeer door Loenen zal veel minder afnemen dan uit het model bleek.

Er werd geconstateerd dat het model niet overeen kwam met de lokale situatie. Er werd gebruik gemaakt van een te grofmazig verkeersmodel waarbij met kleine verschillen in routes tot grote effecten in voorspellingen kunnen leiden, aldus de provincie.
Er zal de komende tijd extra gemonitord worden in de regio Eerbeek en Loenen om een beter beeld te krijgen van het verkeer. Ook zal er gekeken worden naar de routekeuze en waar die van afhankelijk is. 

Henk Verheul

CDA Apeldoorn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.