13 juli 2018

CDA Apeldoorn zet verkeersproblematiek in Loenen weer op de kaart

Raadslid Henk Verheul en fractievertegenwoordiger Elbert Mulder vroegen 12 juli namens de fractie van het CDA Apeldoorn, mede naar aanleiding van vragen en zorgen van bewoners uit Loenen, wederom aandacht voor de verkeersproblematiek omtrent de N786 in Loenen. Ondanks dat dit onderwerp al veertig jaar speelt wil het CDA Apeldoorn vinger aan de pols houden en voor de inwoners van Loenen meer duidelijkheid scheppen over een mogelijke oplossing.

Door middel van schriftelijke vragen aan het college van B&W vragen beide fractieleden of de gemeente Apeldoorn meer druk uit wil oefenen op de provincie Gelderland om zo meer helderheid te krijgen over een concrete oplossing voor het vele vrachtverkeer dat door het dorp komt. Een mogelijke oplossing voor deze verkeersdrukte is een rondweg om Loenen. De fractie wil hierbij graag weten op welke termijn een oplossing realistisch is. Tenslotte vragen beide fractieleden of het college aan kan geven of er iets bekend is over de relatie tussen de vele vrachtauto’s en de hoeveelheid fijnstof aan de randen van de N786 in Loenen. Het CDA vraagt zich hierbij ook af hoe deze gegevens zich verhouden tot de landelijke normen omtrent fijnstof en of er geen overschrijdingen van deze norm plaatsvinden. Als er geen gegevens bij de gemeente bekend zijn, ziet het CDA Apeldoorn graag dat hier onderzoek naar gedaan wordt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.