12 maart 2022

CDA lanceert website: Apeldoornseboeren.nl

Hoe lang is er nog ruimte voor agrarische voedselproductie in Apeldoorn?
Op de website wordt in het bijzonder ingegaan op de ontwikkelingen en zorgen die leven bij de boeren in het buitengebied van Apeldoorn. Stikstofruimte en nieuwe werkwijzen, waar moet het naartoe? Kan er nog een boterham verdiend worden bij stijgende productiekosten? Verder verdwijnt er steeds meer grond, die nu nog in gebruik is voor agrarische voedselproductie, door de vraag naar land voor zonneparken, voor uitbreiding van woningbouw, bedrijventerreinen, stikstofruimte en natuurplannen.

Het CDA Apeldoorn wil de praktijk van de boeren verbinden met de wetgevers, zodat ze beleid met kennis uit de praktijk tot stand komt en ook in de praktijk uitvoerbaar is.

Beleef het mee op www.apeldoornseboeren.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.