15 november 2017

‘Fase twee’ uitbreiding Bestemmingsplan De Voorwaarts

Tijdens de raadsvergadering van 9 november jl. is het bestemmingsplan De Voorwaarts vastgesteld.Op de politieke markt van donderdag 2 november is dit plan besproken. Ontwikkelaar Parkveste XVIII B.V. c.q. AM. gaat hier grootschalige detailhandel realiseren. Naast deze uitbreiding van detailhandel zal er ook extra parkeergelegenheid gecreëerd worden. Naar aanleiding van een vraag van het CDA antwoordde de wethouder, dat er momenteel naast deze uitbreiding niet meer initiatieven zijn, maar dat er zeker nog ruimte is op De Voorwaarts. Drie weken geleden is de laatste winkel uit fase 1 geopend (Prenatal). 

De grootste zorg van het CDA is de ontsluiting van het gebied, alsook de veiligheid voor fietsers.
Inmiddels hebben hier positieve gesprekken over plaatsgevonden met ondernemers en belanghebbenden uit het gebied. Op dit moment liggen er twee alternatieven voor, die beiden acceptabel zijn bevonden door de omgeving.
Het college zal nog dit jaar met een voorstel aan de gemeenteraad komen voor het meest geschikte verkeersontsluitingsplan.

Henk Verheul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.