21 januari 2018

Toekomstontwikkeling Apeldoorn West

Op de Politieke Markt van 18 januari is er een hoorzitting gehouden over de Ontwikkelingsstrategie Apeldoorn-West, die door het college is opgesteld. Door attracties als Julianatoren, Apenheul, Berg en Bos en Paleis Het Loo is het in de zomer een bolwerk van toerisme geworden.  Het grootste probleem in deze wijk is het botsen van de verschillende belangen, vooral de natuur, de verkeers- en parkeerproblematiek en de ontwikkeling van de attractieparken. Momenteel wordt er gebruikt gemaakt van AGOVV velden voor het parkeren van auto’s.

Tijdens de hoorzitting gaf de voorzitter van de wijkraad Brink en Orden aan, dat zij erg ontevreden is over het beleidsstuk. Er wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van leven en wonen van de bewoners. Verder gaf zij aan, dat ze er weinig vertrouwen in heeft, dat er straks een transferium zal komen om het verkeersprobleem op te lossen. 

Door middel van een zienswijze had de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA)  aangegeven, dat zij niet overtuigd zijn dat deze ontwikkelingstrategie bijdraagt aan een verbetering van de natuur. En wat hen betreft de grenzen bereikt zijn.

Het CDA vindt de Ontwikkelstrategie een goede aanzet om er verder mee te gaan. Hoewel er wel de nodige zorg blijft om op één lijn te komen met de verschillende belangengroepen.
De bewoners uit de wijk verdienen maximale aandacht. Waarbij zeker het verkeers- en het parkeerprobleem moeten worden opgelost.

Over twee weken is in de gemeenteraad de politieke behandeling van het plan.

Henk Verheul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.