07 juli 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 13

06 juli 2023: Raadvergadering: VOORJAARSNOTA

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Martin Fransen: Op donderdag stond de voorjaarsnota ook wel kadernota op de agenda. Dit geeft de contouren weer voor de begroting van volgend jaar (2025). Altijd weer een belangrijk moment in het politieke jaar. Als CDA staan we achter de grote ambities van de gemeente Apeldoorn. Zeker als het economisch minder gaat moet een gemeente zijn nek uitsteken en blijven werken om onze gemeente nog mooier te maken. De kadernota maakt ook duidelijk dat er vanaf 2026 grote tekorten ontstaan. Omdat het CDA Apeldoorn altijd gaat voor een gedegen financieel beleid, hebben we benadrukt dat de raad keuzes moet maken.

"Goede keuzes maken in onzekere tijden" was de titel van onze motie. Wij hebben het college opgeroepen om in 2024 keuzes aan de raad voor te leggen in de vorm van scenario’s. Daarbij willen we de maatschappelijke effecten van keuzes inzichtelijk krijgen met daaraan gekoppeld een maatschappelijk debat. Omdat de laatste weken college en oppositie tegenover elkaar stonden roept deze motie vooral op om het samen te doen. Aan het begin van de vergadering werd deze motie unaniem in de raad aangenomen. Het was de start van een goede behandeling van de kadernota.

Enkele bijzonderheden: Wij hebben als CDA wederom aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid en het college opgeroepen het aanpakken hiervan voortvarend op te pakken. Daarnaast zijn we akkoord gegaan met 2 extra jaren subsidie voor ACEC. Omdat niet gegarandeerd kon worden dat ACEC met de huidige subsidie kan overleven zijn we akkoord gegaan ook omdat een evaluatie heeft uitgewezen dat ACEC een duidelijk toegevoegde waarde heeft voor Apeldoorn. Daarnaast zijn we voor het differentiëren van de parkeertarieven in de binnenstad. Dit kan samengaan met onze ambitie om de binnenstad autoluw te maken en de wandelaar en fietser voorrang te geven, overigens wel met aandacht voor onze inwoners en ondernemers.

Een bijzondere avond waarop het CDA Apeldoorn na een vruchtbare discussie steun kreeg van de hele gemeenteraad voor de motie "Goede keuzes maken in onzekere tijden". De motie kunt u hier downloaden.

Foto (c): Herman Talstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.