23 september 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 16

21 september 2023: Raadsvergadering

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Martin Fransen: "CDA wil woningen voor de politieagent, leraar en zorgmedewerkers

De raad heeft het volkshuisvestingskader vastgesteld. De komende jaren gaan we fors bouwen, zorgen voor veerkrachtige wijken, verduurzaming van woningen en het vormgeven van wonen en zorg in de wijk. Hert CDA Apeldoorn heeft een motie ingediend om met name te bouwen voor de (startende) onderwijzer, zorgmedewerker en politieagent. Maak woningen bereikbaar voor deze groepen. Wij vonden dit onvoldoende in de visie zitten. De wethouder heeft toegezegd om ondermeer in gesprekken met marktpartijen substantieel in te zetten op het bouwen voor deze groepen en de raad hierover te blijven informeren. Wij zijn content met deze toezegging en zullen dit de komende jaren goed gaan volgen. 

De raad is akkoord gegaan met het realiseren van 84 tijdelijke woningen aan de Dubbelbeek in Apeldoorn Zuid. Het CDA Apeldoorn gaat akkoord met een versnelde procedure. Dit doen we omdat de urgentie groot is; er is een grote behoefte aan woningen voor ondermeer starters. De afgelopen week kwamen er berichten uit de buurt dat er grote problemen zijn op het gebied van leefbaarheid.  CDA Apeldoorn heeft net als andere partijen er bij het college op aangedrongen hier nadrukkelijk naar te kijken.

Het CDA Apeldoorn is akkoord gegaan en enthousiast over de nadere uitwerking van de visie stadspark Apeldoorn. De binnenstad wordt de komende jaren getransformeerd naar een nog groener gebied waar het fijn wonen, ondernemen en recreëren is. We hebben wel aandacht gevraagd voor de mobiliteit en bereikbaarheid. Hier zullen we duidelijke keuzes moeten maken maar wel rekening houdend met de inwoners en ondernemers.

Alinda Fredriks: "Buurtwonen in de ontmoeting

Buurtwonen gaf een presentatie aan de raad over hun visie; het alternatief voor verpleeg- en verzorgingstehuis. Buurtwonen zet in op kleinschalige woonvoorzieningen waarbij mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, met eventuele inzet van buurtzorg. 

De raadsagenda was verder goed gevuld. Een aantal onderwerpen wil ik graag belichten: De ontwikkeling van de brandweerkazerne Matenpoort naar een veiligheidscentrum. Als stad van de veiligheid wil de gemeente Apeldoorn inzetten op een breed veiligheidscentrum waarin allerlei disciplines samenkomen. Een mooi idee, wat nog uitwerking verdiend. Op de agenda stond de aankoop van een naastgelegen perceel, wat de ruimte kan bieden voor deze ontwikkeling. Het onderzoek naar de verkeersafwikkeling loopt nog. Onder voorbehoud hebben wij ingestemd met deze aankoop. 

De kredietaanvraag spelen en bewegen kon rekenen steun van het CDA Apeldoorn. Goed dat dit college de inzet van de CDA wethouder Nathan Stukker uit het vorige college voortzet en verder bouwt aan goede speel en ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen.

Clarissa van Hoek: "Helpende hand voor dak- en thuisloze jongeren" 

In de PMA van donderdagavond hadden we het genoegen om Hannah de Greef van Stichting het Bouwdepot te verwelkomen voor een informatieve presentatie over hun aanpak om dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 21 jaar te helpen. Het Bouwdepot biedt deze jongeren een jaar lang financiële stabiliteit en de mogelijkheid om aan hun persoonlijke doelen te werken. We zijn ons ervan bewust dat de huidige wetgeving deze mogelijkheden al biedt, maar in de praktijk blijkt dat de wet in de beleving van de uitvoerders te vaag is. Dit kan ertoe leiden dat sommige jongeren tussen wal en schip vallen. Onze partij is vastbesloten om te onderzoeken of er problemen zijn met deze doelgroep en zal verder onderzoek doen naar de effectiviteit van de huidige wetgeving. We kijken uit naar de resultaten van dit onderzoek en naar verdere discussies en acties om de situatie van dak- en thuisloze jongeren waar nodig te verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.