18 januari 2021

Van bijzonder naar buitengewoon; stadspark van Apeldoorn

Als voorbeeld van kwaliteitsverbetering: Vroeger parkeerplaats Brinkpark, nu Catharina Amaliapark

Trots
Wij als CDA Apeldoorn zijn trots op Apeldoorn. Een heerlijke groene stad of dorp zoals het door velen wordt ervaren, waar we prima kunnen wonen, ondernemen, recreëren. 
We moeten deze kwaliteiten bewaken. Ook in 2040 kom je graag thuis in Apeldoorn en ga je er op uit in de stad die je dorp is. Er zijn echter in het centrum een aantal knelpunten en ontwikkelingen te noemen die maken dat we ons zorgen maken.

Waarom nu?
Op verschillende plekken verblijf je niet met veel plezier, de auto drukt zijn stempel op delen van de stad, het station functioneert matig voor de elfde stad van Nederland en de leegstand neemt toe. De grote werkgevers zitten buiten het centrum, het ontbreekt aan de groene Veluwse kwaliteiten en ontwikkelaars laten de binnenstad vaak links liggen. Het winkellandschap is ingrijpend aan het veranderen, de effecten van klimaatverandering worden duidelijk (in de zomer kunnen plekken in de stad meer dan 5 graden warmer worden dan het landschap eromheen) en er is een groeiende woonvraag. Daarom is het tijd voor actie.

Het stadspark van Apeldoorn
De raad buigt zich op dit moment over het ontwikkelperspectief ‘Het stadspark van Apeldoorn’. Hierbij staat centraal het dromen over hoe het centrum er over 10 tot 20 jaar uit zal gaan zien. In het plan staat de ambitie centraal om de binnenstad nog aantrekkelijker en tegelijk klimaatbestendiger te maken. Een binnenstad die nog meer de groene identiteit van Apeldoorn weerspiegelt en een binnenstad als gastvrije en levendige plek waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten. 
Het gedachtengoed van het CDA Apeldoorn is dat de samenleving centraal moet staan. Dit geldt zeker voor dit toekomstbeeld. Het kan alleen slagen als we samen na denken over onze binnenstad, door het inzetten van participatie met ondernemers/bewoners/belanghebbenden, investeerders en beleggers. Daarom starten we met een pilot ‘Stadsparkatelier’ waar we met ondernemers nieuwe initiatieven begeleiden en opstarten.

Wat betekent dit concreet?

  • Centraal staat de uitwerking van grotere groenstructuren. Het stadspark presenteert de Hoofdstraat als eerste winkelstraat in Nederland die transformeert tot een volwaardige parkstraat, waarbij u winkelt in het groen. U kent ongetwijfeld de Hofstraat. Veel steen, warm in de zomer, een lelijke plint met winkels en veel verkeer. Ook de Kanaalstraat vanaf het kanaal, via de Hofstraat tot aan het Griftpark zal een mooie groene laan worden.
     
  • Om leegstand te voorkomen, een meer concurrerend centrum te kunnen zijn, plek te vinden voor de behoefte aan woningen en ruimte te maken voor groen zal 25% van de winkels omgezet worden naar andere bestemmingen. 
     
  • Veel plekken in de stad zullen daarom de komende jaren aangepakt moeten worden, je kunt dan denken aan ondermeer de Oranjerie hof, Markthof (tussen Hoofdstraat en Marktstraat), Korenpassage. De raad wil bij deze nieuwe ontwikkelingen duidelijke normen stellen: minimaal 40% van een plangebied moet een groene ruimte zijn die toegankelijk is gedurende de dag.
     
  • Bij nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad wordt niet meer ingezet op de autobereikbaarheid maar primair op de bereikbaarheid te voet, per fiets en het openbaar vervoer. Het CDA Apeldoorn heeft tijdens de politieke behandeling ingebracht om binnen de centrumring rondom het centrum auto’s te weren. Alleen de ontsluiting naar de parkeergarages zijn nog met de auto bereikbaar. Uiteraard zullen we bij de verdere uitwerking de belangen van inwoners, bezoekers en ondernemers goed in de gaten blijven houden.

Tot slot:
Het perspectief ‘Het stadspark van Apeldoorn’ is zeer ambitieus, niet makkelijk, zal een traject van lange adem zijn, kent risico’s maar is ook realistisch. Dit laatste is voor het CDA Apeldoorn essentieel.  Deze droom is gebaseerd op een duidelijke visie, onze uitgangspunten en onze visie op Apeldoorn als CDA Apeldoorn.

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u meedenken met ons, neem dan gerust met mij contact op;


Martin Fransen
Fractievertegenwoordiger CDA
0683338341
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.