21 oktober 2019

Vragen over de uitrol van 5G

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 26 september hadden de Apeldoornse politieke partijen de kans om het college te laten weten wat zij vinden van de ondertekening van een overeenkomst met het Oostenrijkse bedrijf RadioLed. De ondertekening van de overeenkomst moet er voor zorgen dat RadioLed in de binnenstad van Apeldoorn een netwerk met de functionaliteit van 5G kan uitrollen.

Voor het debat tussen de fracties kon beginnen, diende zich een groot aantal insprekers aan. In aanloop naar het debat en tijdens de inspreekronde bleek dat de uitrol van een 5G functionaliteit veel vragen en zorgen, met name over de straling, bij inwoners van Apeldoorn oplevert. Als CDA-fractie kunnen we ook niet zonder meer positief zijn over het ondertekenen van de overeenkomst met RadioLed.

Onze inhoudelijke vragen gaan met name over wat de functionaliteit van 5G oplevert voor Apeldoorn. Daarnaast hebben we als fractie vragen over de technische mogelijkheden van de functionaliteit van 5G zoals RadioLed dat voor ogen heeft. Het gaat hierbij om de zogeheten vrije ruimte waar RadioLed gebruik van wil maken. Zeker is echter niet dat deze ruimte tot in de lengte van dagen beschikbaar blijft, zo heeft de minister van Economische Zaken aangegeven. Een laatste vraag aan het college betreft de mogelijke dubbele functionaliteit van 5G in Apeldoorn. Vanaf 2020 gaan landelijke telecomproviders namelijk ook 5G uitrollen. De vraag die wij als fractie daarom hebben is of er straks in Apeldoorn geen twee soorten 5G zijn, terwijl je er als consument maar één nodig hebt.

De ondertekening van het contract met RadioLed is tot op heden uitgesteld. Het college heeft aangegeven er aan te hechten dat de vragen van het CDA eerst zorgvuldig worden beantwoord, alvorens over te gaan tot ondertekening van de overeenkomst met RadioLed. Als CDA blijven we de ontwikkelingen omtrent 5G scherp volgen. 

Elbert Mulder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.