19 december 2018

Wonen in Apeldoorn

In Apeldoorn is het goed wonen volgens onze inwoners. Ook mensen uit andere delen van het land zien dat en kiezen er steeds vaker voor in Apeldoorn te gaan wonen.

De ambitie van de CDA fractie is dat Apeldoorn een stad is die aantrekkelijk is voor alle huishoudens door een ruim, goed en gevarieerd aanbod van woningen en voorzieningen in gemêleerde buurten. Een stad voor ieder wat wils, waar iedereen veilig en goed kan wonen, opgroeien, werken en recreëren.

Apeldoorn is aardig op weg, maar is er nog niet. Samen met u, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, huurdersbelangenverenigingen en de bouwsector willen we het de huidige en toekomstige bewoners nog meer naar hun zin maken. 

Om dit vorm te geven is de gemeenteraad nu bezig om de woonagenda te bespreken. De woonagenda is het kader voor het woonbeleid voor de komende 4 jaar en vormt bijvoorbeeld de basis voor de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen. In de woonagenda worden een aantal trends besproken die van invloed zijn op het woonbeleid zoals: grotere aandacht voor klimaat en duurzaamheid, de vergrijzing, de toenemende druk op de woningmarkt, de trek naar de stad, tekorten in de bouw en stijging van de bouwkosten, de diversiteit in woonvoorkeuren, de komst van statushouders en arbeidsmigranten.

De woonagenda kent veel onderwerpen. Ik wil een aantal voor het CDA belangrijke punten er uit lichten en deze met u delen.

- De woningmarkt is zeer onvoorspelbaar. Een paar jaar geleden had niemand het over nieuwbouw en een paar jaar later hebben we een fors woningtekort. Dit vraagt volgens het CDA om grote mate van flexibiliteit op het gebied van bestemmingsplannen, woningbouwprogrammering, woningbouwplattegronden. Dit vraag bijv. om levensloopbestendig bouwen (woningen die makkelijk zijn aan te passen en te gebruiken door verschillende doelgroepen).

- Ook in Apeldoorn is er een tekort aan woningen. We zijn blij met de extra woningen die Apeldoorn de komende jaren mag bouwen van de provincie en de regio. Er zullen 500 woningen worden gebouwd door de woningbouwverenigingen voor mensen met lagere inkomens.

- Wonen en zorg is voor het CDA een speerpunt. We moeten er voor zorgen dat we onze steeds ouder wordende bevolking een plek kunnen blijven geven in onze gemeente. In de  woonagenda worden een aantal pilots genoemd die we gaan starten zoals het ondersteunen van ouderen bij het inkopen van zorg en wonen en het beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte.

Deze onderwerpen heeft het CDA eerder ingebracht tijdens gesprekken om te komen tot de woonagenda en we vinden ze prominent terug in het beleid. De komende maanden zal de woonagenda verder besproken worden en uiteindelijk worden vastgesteld. Indien u vragen heeft of zaken wil meegeven neem dan gerust met mij contact op. Ik ga graag met u in gesprek.

Het is goed wonen in Apeldoorn, laten we dat zo houden!

Martin Fransen, 0683338341

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.