Gezin

Het CDA hecht vanouds veel waarde aan de rol van gezin en familie. In gezins- en familieverband kunnen kinderen en jongeren in geborgenheid en veiligheid opgroeien. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en jongeren. De gemeente moet alleen als het nodig is, deze gezinnen ondersteunen en eventueel beschermen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.