Jeugdzorg

Met het overgrote deel van de jongeren gaat het goed. Daar tegenover staat dat een deel van de jongeren problemen heeft. Ieder kind in problemen heeft recht op tijdige jeugdzorg. Tijdige jeugdzorg kan alleen worden vormgegeven wanneer alle ketenpartners samenwerken en de hulpverlening afgesteld is op de individuele behoefte. Ook het tegengaan van vroegtijdige schooluitval heeft wat het CDA betreft prioriteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.