Bereikbaarheid

Een leefbare stad is goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Uitgangspunt voor het CDA is om die bereikbaarheid duurzaam vorm te geven voor de toekomst. Dit vraagt om keuzes voor bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer (OV), per fiets of wandelend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.