Financieel no-nonsens

Niemand vindt het leuk om te bezuinigen, maar helaas is dit de praktijk de komende jaren. Het grootste deel van het geld van de gemeente komt binnen via de rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. De afgelopen vier jaar zijn de (bestemmings)spaarpotten van de gemeente opgemaakt; het vet is van de botten. We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn: nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen.

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen, waarbij we sparen voor gewenste investeringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.