Braakliggende terreinen

Braakliggende terreinen zijn slecht voor de leefbaarheid van de stad. Het CDA vindt dat nieuwe manieren om invulling te geven aan de diverse kale plekken in en om de stad ook in Arnhem de ruimte moeten krijgen. Bijvoorbeeld door stadslandbouw op braakliggende terreinen en moestuintjes in de wijk te stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.