Het CDA dat naast je staat

Zorgen is naar elkaar omzien, in een gezin, een familie, op school, in de buurt en in verenigingen. Voor elkaar willen zorgen en problemen voorkomen. Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld. Daarin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving en mensen die zelf de handen uit de mouwen steken en kansen benutten. Wij geloven in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf, waarbij de samenleving een fundament voor kwetsbare inwoners garandeert. Zorg en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: zonder zorg geen welzijn en geen welzijn als we daar niet voor zorgen met elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het CDA.

De landelijke bezuinigingen en de stapeling van diverse maatregelen op het terrein van zorg en welzijn, zijn voor ons dan ook zorgwekkend. Deze leiden tot een kaalslag in de lokale zorg, het welzijn en het onderwijs en maken dat we de komende jaren (onder dit landelijke beleid van VVD en PvdA) keuzes moeten maken die pijnlijk zijn voor alle inwoners van Arnhem. Het CDA staat voor een sociaal fundament en garandeert dat iedereen meedoet in de stad! Wij staan voor een systeem van solidariteit met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Solidariteit tussen rijk en arm, oud en jong, gezond en kwetsbaar. Met een CDA dat naast je staat.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.