Onroerendezaakbelasting (OZB)

Het CDA wil de gemeentelijke OZB bevriezen op het niveau van de opbrengst van 2014, waarbij we wel rekening houden met de verandering in het aantal woningen en niet-woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.