Schone, hele en veilige woonwijken

Met z’n allen zorgen we voor een prettige stad om in te wonen. Alle inwoners dragen daaraan bij. De gemeente heeft de taak om basisvoorzieningen op het gebied van wegen, ruimtelijke ordening, milieu e.d. te regelen. Nieuwe manieren om invulling te geven aan de diverse kale plekken in en om de stad krijgen ook in Arnhem de ruimte, door bijvoorbeeld stadslandbouw op braakliggende terreinen en moestuintjes in de wijk te stimuleren. Daarnaast is leefbaarheid afhankelijk van de beleving van de omgeving. Voldoende beschikbare woningen en een antwoord op de toegenomen leegstand zijn belangrijk voor Arnhem.

De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verdergaat dan de inzet van politie is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te maken. Om escalatie te voorkomen is snel ingrijpen bij criminaliteit en overlast nodig. Voor de algemene veiligheid in de stad zet het CDA zich in voor een actieve betrokkenheid van alle inwoners en het nemen van algemene maatregelen die de veiligheid en daardoor de leefbaarheid in de stad vergroten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.