Vrijwilligers

Het CDA Arnhem hecht erg aan vrijwilligers in de stad. Wij vinden het dan ook belangrijk dat vrijwilligerswerk goed gefaciliteerd blijft worden. Initiatieven door vrijwilligers krijgen medewerking vanuit de gemeente. Bestaande initiatieven moeten goed, herleidbaar en toegankelijk zijn, zodat iedereen ze weet te vinden. Mantelzorgers zijn ook vrijwilligers en vragen speciale aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.