13 mei 2020

Corona sterker dan democratie?

Wat doet Corona met de Democratie ?

Op 13 mei rond de klok van vieren gebeurde er iets opmerkelijks in Doesburg. Er verscheen een persbericht met de boodschap dat de binnenstad vanaf 1 juni tot 30 september auto-vrij gaat worden.
Enkele weken geleden stond er een artikel in het Binnenlands Bestuur waarin men waarschuwde voor het feit dat sommige colleges in dit land de Coronacrisis aan kunnen grijpen om hun eigen weg te gaan en hiermee dus het democratisch proces onder druk zou komen te staan. En daar moest ik toch even aan denken.

Afsluiten van de binnenstad is al colleges-lang een gekoesterde wens. Ook voor dit college. In de klankbordgroepen zaten bewoners, middenstanders, en belanghebbende. Grof in te delen in voor- en tegenstanders.

In aanloop naar de nog uit te voeren revitalisatie is er bij mijn weten nooit een onderzoek  gedaan, of en voor wie deze afsluiting voordelen zou kunnen hebben en, belangrijker nog, opwegen tegen de nadelen.

Met een steeds ouder wordende bevolking moet je je af vragen of je bij afsluiting deze groep niet onmiddellijk dupeert en ze juist daardoor afhankelijker maakt van anderen. Maar ook uit eigen onderzoek, gehouden onder lokale ondernemers, blijken de zorgen erg groot.

Bij het nemen van een verkeersbesluit (bevoegdheid college) is het van belang dat alle belangen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. En de vraag is op basis waarvan het besluit genomen is en of alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen.

Maar de pijn zit hem niet in het voornemen de binnenstad te sluiten of de werkelijke noodzaak. Wel zit de pijn in het gekozen moment van het persbericht. Zonder aankondiging dien ik als raadslid uit de krant te halen dat dit staat te gebeuren. Drie uur voor een commissievergadering waar het CDA al een vraag had ingediend omtrent de te verwachten maatregelen van de taskforce.

Het (niet) gevoerde proces getuigt van onfatsoen en toont tevens het gelijk van het artikel in het blad ‘’Binnenlands Bestuur “. Oppassen dat Corona niet ook de democratie aantast.

Stan Hillenaar
Fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.