28 januari 2019

CDA Lingewaard wil samen met Alzheimer Nederland vergrijzing in Lingewaard voorblijven

BEMMEL/ HUISSEN - De Lingewaardse politiek staat positief tegenover een plan van het CDA en de stichting Alzheimer Nederland om de gemeente dementievriendelijker te maken. 

Daan Appels 28-01-19, 06:58  bron: Gelderlander

Lingewaard is een van de Gelderse gemeenten die het snelst vergrijst. Volgens raadslid en indiener van het plan Boukje Raes (CDA) is het daarom van cruciaal belang dat Lingewaard snel in actie komt, omdat ook het aantal dementerenden met de vergrijzing toe zal nemen. ,,De groep ouderen groeit tot 2035 zo hard, dat we de dementie beter een paar stappen voor kunnen zijn”, legt Raes uit.

Het ‘dementieplan’ is ontwikkeld door de stichting Alzheimer Nederland en wordt al door enkele andere Nederlandse gemeentes uitgevoerd. Het plan richt zich onder meer op voorlichting van mantelzorgers, bedrijven en gemeentemedewerkers, maar kent ook een hele praktische kant. Zo biedt het plan van de stichting inzicht in de mogelijkheden en kosten van technische hulpmiddelen in huis. 

Thuis wonen

,,Als gemeente wil Lingewaard graag dat mensen de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk thuis te wonen. Denk dan aan op afstand bedienbare licht-, verwarmings- en camerasystemen, die bijvoorbeeld door kinderen van dementerenden kunnen worden bediend. Zo kunnen dementerenden langer veilig en zelfstandig blijven.”

De SP, PvdA, D66, Lokaal Belang Lingewaard, B06 en Groen Links steunden haar idee al in de raad en geen enkele partij heeft (vooralsnog) kritische kanttekeningen geplaatst. Raets dient daarom op de raadsvergadering van 31 januari definitief een motie in. ,,Ik hoorde geen negatieve klanken, dus ik denk dat we snel aan de slag kunnen.”

Doornenburg

Doornenburg is de enige kern van de gemeente waar al (deels) wordt gewerkt met het plan van Alzheimer Nederland. ,,Daar zijn infomarkten over dementie georganiseerd. Ook zijn daar niet alleen mantelzorgers, maar zelfs medewerkers van de plaatselijke supermarkt geïnformeerd over dementie”, zegt Raes.

De voorspellingen van Raes zijn niet uit de lucht gegrepen. Prognoses uit het woningmarktonderzoek van Compaen gaan uit van een stijging van 97 procent van het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder tussen 2015 en 2035. 

De stijging verschilt per kern. ‘Koploper’ Huissen verwacht een stijging van 121 procent in de huishoudens van 75 jaar en ouder in die periode, terwijl Gendt een stijging van 78 procent verwacht. Bij alle andere kernen liggen de percentages tussen die twee uitersten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.