Onze prioriteiten

Het CDA Lingewaard bestaat uit enthousiaste lokale leden uit alle kernen van Lingewaard. Een divers en ervaren team van lokale kandidaten staat klaar om belangrijke actiepunten uit jouw buurt te realiseren en met de inwoners een bijdrage te leveren aan een sterk Lingewaard. Samen aan de slag voor onze gemeente waar het voor iedereen goed wonen en werken is en blijft!

Zorg voor elkaar
Goede zorg; beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar
- De inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en ouderenorganisaties waarderen en onder-steunen;
- De jeugd de kans bieden om gelukkig op te groeien; ouders/verzorgers actief ondersteunen;
- De strijd aangaan tegen eenzaamheid, armoede, ongelijke kansen en discriminatie;
- Iedere kern een ‘huiskamer’ om zorg- en welzijnsvragen dichtbij en laagdrempelig te beantwoorden en hulp te kunnen bieden waar nodig

Baas in eigen buurt
Iedere kern in zijn eigen kracht
- Met elkaar werken we aan dorps- en wijkontwikkelplannen en een sterk verenigingsleven;
- Met elkaar ontwikkelen we een brede vernieuwende inspraak met eigen budgetten;
- We zetten ons in voor de vermindering van criminaliteit, ondermijning en drugsgebruik;
- Nieuwe inwoners van Lingewaard ontvangen een welkomstpakket.

Lingewaard onderneemt
Steun voor lokale ondernemers
- De gemeente stimuleert lokaal kopen en lokale ondernemers krijgen voorrang bij aanbestedingen;
- Lokale ondernemers krijgen de kans zich duurzaam en innovatief te ontwikkelen;
- Bedrijventerreinen worden toekomstbestendig ingericht en overbodige regels worden geschrapt;
- De samenwerking tussen burger en boer stimuleren we; gezonde en lekkere voeding dichtbij.

Ons thuis
Een betaalbaar thuis voor iedereen
- Nieuwe betaalbare woningen realiseren met voldoende bouwlocaties per kern;
- 1 op de 3 woningen zijn voor starters; hierdoor kan de jeugd in Lingewaard blijven wonen;
- 1 op de 3 woningen zijn voor senioren; ook komen hierdoor gezinswoningen beschikbaar;
- We bieden ruimte bij de realisatie van flexibele woonvormen en mantelzorgwoningen;
- We bouwen Lingewaard niet vol; Lingewaard behoudt haar groene karakter;
- Bouwen en verkeersontsluiting (wandel- en fietsverbindingen, openbaar vervoer en auto) gaan samen op,

Sport en cultuur verbinden
Samen bewegen en beleven
- We maken voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar het lidmaatschap van een vereniging betaalbaar en bereikbaar;
- We zetten ons in voor realisatie en behoud van voldoende sportvoorzieningen;
- We geven een extra impuls aan cultuuractiviteiten (muziek, zang, kunst, toneel, erfgoed);
- We zetten ons in voor het onderhouden en uitbreiden van wandel- en fietspaden in de buurt;
- Investeren in een bloeiend en sterk verenigingsleven.

Durf duurzaam!
Voor de wereld van morgen
- Voor ieder huishouden een betaalbare energierekening;
- Stap voor stap verduurzamen door aan te sluiten bij inwoners- en ondernemersinitiatieven. Deze initiatieven met raad en daad ondersteunen;
- Meer groen voor een prettiger woonomgeving en tegen hitte en verdroging; voor ieder kind dat wordt geboren planten wij een boom;
- Nieuwe methodes ontwikkelen om afval te verzamelen en duurzaam te verwerken; goed gedrag moet worden beloond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.