Aart Slob

Wethouder

Naam: Aart Slob

Woonplaats: Doornenburg

Mobiel: 06-13986447

E-mail: a.slob@lingewaard.nl

Functie: wethouder

 

Portefeuille:

 • Werk en inkomen, participatiewet
 • Zorg, WMO
 • Jeugdhulp
 • Welzijn (relatie SWL)
 • Volksgezondheid
 • Duurzaamheid
 • Statushouders/inburgering

Verbonden partijen:

 • AB Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf)
 • Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid VGGM
 • Portefeuilleoverleg duurzaamheid regio Arnhem Nijmegen
 • Bestuurscommissie inkoop Gelderland midden
 • Bestuurscommissie werkgeversservicepunt Gelderland centraal
 • lid AB veiligheid en gezondheidsregio Gelderland centraal
 • Plv. lid AB GR MGR sociaal domein Gelderland centraal
 • Bestuur GR doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.