4. Arjen Mettrop

Raadslid -- Gendt

Mijn naam is Arjen Mettrop. Ik sta op plek 4 van die kieslijst van CDA Lingewaard.

Als geboren en getogen Drentenaar ben ik voor de liefde verhuisd naar Nijmegen. Voor onze eerste koopwoning kwamen we uit in Gendt. In 2012 kon je hier als starter een mooi huis kopen, tegenwoordig is dat anders. Door de oververhitte huizenmarkt is het voor starters bijna onmogelijk om nog een huis te kopen. Starters moeten een eerlijke kans krijgen om in Lingewaard een betaalbaar huis te kunnen kopen. 

Als ondernemer in het sociaal domein, help ik kinderen en ouders door hen handvatten te bieden voor de problemen die zij ervaren. Dagelijks zie ik in mijn werk en als vader van twee jonge kinderen het belang van goede zorg en hulpverlening. De jeugd moet de kans krijgen om gelukkig en zorgeloos op te groeien. Dit vraagt om goede samenwerking tussen ouders, scholen, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente. Zo kunnen we de vaardigheden van ouders/verzorgers  versterken en ondersteunen waar nodig. Zorgen voor elkaar!

Voor mij is het CDA-uitgangspunt rentmeesterschap erg belangrijk. Zorg dragen voor natuur en cultuur. Wij hebben de verantwoordelijkheid om Lingewaard met zorg en aandacht door te geven aan generaties die na ons komen. Dit vraag aanpassing van ons eigen gedrag. CDA Lingewaard wil hier onder andere aan bijdragen door nieuwe methoden te ontwikkelen voor het verzamelen van afval en het duurzaam verwerken hiervan. Goed gedrag moet worden beloond!

Ik wil mij inzetten om het groene & sociale karakter van Lingewaard te versterken! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.