Boukje Raes

Raadslid en fractievoorzitter

 

Naam:

Boukje Raes

 

Functie:

 

Raadslid en fractievoorzitter

 

 

Plaats:

 

Huissen

 

 

Tel. nr.:

06-51366052

 

E-mail:

 

boukjeraes@gmail.com

 

 

 

 

Beroep:

Violiste in Het Gelders Orkest

 Nevenfuncties: 

 

Voorz./secr. Ondernemingsraad Het Gelders Orkest

 

Politieke achtergrond:

 

 

 

Als lid van het wijkplatform Loovelden heb ik ingesproken op een politieke avond in 2012. Ik werd vervolgens benaderd om in de steunfractie plaats te nemen De kernwaarden van het CDA, zoals het omzien naar elkaar, bezinning en reflectie zijn uitstekende basiswaarden. In de veranderende samenleving moet de C een bredere invulling krijgen en verwijzen naar solidariteit en verbondenheid.

Maatschappelijke betrokkenheid: 

 

 

 

Binnen Het Gelders Orkest, waar ik violiste ben, functioneer ik als voorzitter van de ondernemingsraad en neem ik namens de orkestensector binnen de FNV deel aan CAO-onderhandelingen. Binnen de vanuit de overheid opgelegde transitie naar een meer marktgerichte sector houd ik oog op een eerlijke concurrentiepositie en de arbeidsvoorwaarden, om te voorkomen dat de bezuinigingen volledig op het personeel worden afgewenteld en bovenal vernieuwing de prioriteit gaat krijgen.

 

Waar ik me als CDA-er voor inzet: 

 

 

Vooral voor sociaal maatschappelijke en culturele onderwerpen.
Door de decentralisatie op sociaal domein worden beslissingen op gemeentelijk niveau gebracht. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat minder sterke groepen in de samenleving weten waar ze met zorgvragen terecht kunnen en niet de dupe worden van bezuinigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.