3. Harrie Arends

Raadslid -- Angeren

Ik ben in 1956 geboren in Hulhuizen, een buurtschap van Gendt. Sinds 1979 woon ik met mijn Maria in Angeren. Onze kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, maar wonen toevallig beide met hun partner en kind ook in Angeren.

Ik studeerde in het verleden aan de HAS Larenstein in Velp een studierichting die nu ‘Management van de leefomgeving’ heet. Mijn eerste werkgever was de provincie Gelderland, waar ik - naast werkzaam te zijn op het vlak van bodemverontreiniging en afval – gebruikmaakte van de mogelijkheid om een hogere bestuurskundige opleiding succesvol te doorlopen. Eigenlijk heeft mijn werk altijd met milieu, bodem en leefomgeving van doen gehad met de nadruk op verwerking en recycling van afval.

Muziek maken als lid van de harmonie in Angeren is mijn grote hobby. Daarnaast ben ik voorzitter van de historische kring in Angeren en organiseer er jaarlijks de plaatselijke collecte voor het Pr. Beatrix-Spierfonds.

Ik ben eerder politiek actief geweest en pak die draad nu weer op omdat met de komst van het Omgevingsbeleid de gemeente een nóg belangrijker rol krijgt te vervullen in het vinden van balans tussen wonen, werken, infrastructuur, landbouw, natuur en landschap. Ik wil Lingewaard nóg leefbaarder maken dan het nu al is. En dat dan met name op het vlak waar mijn kennis en ervaring ligt: ruimtelijke ordening, milieu, energie, afval, groenvoorziening, recreatie naast (inclusieve) landbouw. Ik ben ervan overtuigd dat het CDA als partij van het midden daarin een cruciale rol kan spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.