30 mei 2022

Reactie op het coalitieakkoord

De CDA-fractie heeft het definitieve coalitieakkoord ontvangen en gelezen. We kunnen zeggen de lay-out ziet er prachtig uit met op de voorkant de kerk in Joppe. Ook zien we op de voorgrond van die foto zien een rustende boer, die gestopt is met zijn boerderij. Wij hopen dat dit niet een teken aan de wand is voor het beleid van de nieuwe coalitie; voorsorteren op het stoppen van boeren in plaats van gebiedsgerichte aanpak van de Landbouw. CDA wil juist behouden want onze gemeente karakter geeft.

Wie zaait zal oogsten is een mooie Bijbelse uitdrukking, maar als wij kijken naar het coalitieakkoord is er volgens ons slechts sprake van bijzaaien op de plekken die de oude coalitie heeft laten liggen. Oogsten? Het is niet duidelijk waaruit dan de oogst zal bestaan. CDA zal haar geluid laten horen, zodat aandacht blijft voor het resultaat.

In het coalitieakkoord missen we op een aantal onderdelen het omzien naar elkaar:

  1. je zult maar die radeloze ouder zijn, die geconfronteerd wordt met de wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg voor zijn of haar kind;
  2. je zult maar die boer zijn, die genoeg keukentafelgesprekken heeft gevoerd en nu nog niet waar hij aan toe is. Blijft wachten op zekerheid en zich zorgen maakt en opnieuw keukentafelgesprekken gaat voeren;
  3. je zult maar de modaal inwoner zijn, die net boven de grens zit om energietoeslag te ontvangen en zich geen raad weet met de gestegen prijzen voor huur, elektra, gas en boodschappen ;
  4. je zult maar de oudere of jongere zijn, die al jaren zit te wachten op een woning in de kern.
  5. Je zult maar die actieve inwoner zijn, die mee wil praten over alle zaken die veranderen in zijn buurt;
  6. Je zult maar de ondernemer zijn, die al 3 jaar wacht op een principebesluit om een aanzet te maken met uitbreiding van zijn bedrijf;
  7. Je zult maar net een huis laten bouwen langs een spoorlijn, waarover nu nog een personentrein rijdt maar waarschijnlijk in de toekomst veel goederentreinen zodra de Noordtak van de Betuwelijn door de zuidelijke Achterhoek niet doorgaat.

Zomaar enkele voorbeelden van inwoners die antwoord willen op hun vragen en hulp bij het oplossen van hun problemen. We leven met deze en ook alle inwoners mee. Bij die medeleven missen we dan ook initiatieven op het gebied van mantelzorg en vrijwilligers in het coalitieakkoord.

We hebben echt niet de illusie dat een nieuwe coalitie het alleen kan. De coalitie heeft alle partijen hard nodig. Het CDA zal ook blijven meedenken en met constructieve voorstellen komen. We vragen aan de coalitie daarom ook ruimte voor de overige partijen, zodat de hele raad kan meehelpen werken aan het behouden en verbeteren van onze gemeente.

CDA heeft in ieder geval zin om constructief mee te denken en waar nodig met een verbetervoorstel te komen. We zijn ten slotte met elkaar één gemeente.

Fractie CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.