09 maart 2021

Motie Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren veel in de belangstelling als manier om de biodiversiteit in het weiland te vergroten, met meer vogels en insecten. Bovendien zien veel gebruikers van kruidenrijk grasland positieve resultaten bij hun dieren. Daarom willen steeds meer melkveehouders experimenteren met kruidenrijk grasland. Echter de aanschaf van het zaaigoed is duurder dan regulier graszaad.

De campagne 1001 ha kruidenrijk grasland is een initiatief van LTO, Urgenda en Pure Graze. De drie partijen startten vorig jaar een actie om met behulp van crowdfunding 1001 ha grasland kruidenrijk grasland in te zaaien. Melkveehouders die intekenen op de actie krijgen 50% korting op de aanschaf van het zaadmengsel tot een maximum van 3 ha per bedrijf. Voor inwoners is dit een mooie kans om daadwerkelijk te laten zien wat biodiversiteit hen waard is.

De campagne slaat aan en veel meer boeren willen meedoen. Volgens CDA Lochem (en wethouder van Zeijts) past dit project prima bij het biodiversiteitsplan Lochem, ja natuurlijk', en daarom hebben we de motie 1001 ha kruidenrijk grasland ingediend, met als mede-indieners PvdA, Gemeentebelangen en GroenLinks. In de motie vragen we de gemeente een bedrag van 1500 euro te doneren aan de crowdfundingsactie 1001 ha kruidenrijk gras en om deze actie bij inwoners onder de aandacht te brengen. De bijdrage van de gemeente Lochem is goed 100.000 m² kruidenrijk grasland en wordt gelabeld, zodat het ook in onze gemeente terecht komt. De motie is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.