10 november 2019

Andere keuzes.......

Zoals u eerder heeft kunnen lezen moet er veel geld bezuinigd worden in de gemeente Wageningen. Er wordt al een aantal jaren meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt. De tekorten zijn met name te vinden in het sociaal domein. De bodem van de gemeentekas is daardoor inmiddels bereikt.
Er staat niets anders te doen dan orde op zaken te gaan stellen. Het college heeft bij de begroting een aantal bezuinigingen voorgesteld. De vraag is alleen of ze gerealiseerd gaan worden. En daarmee schuif je de problemen voor je uit naar de komende jaren. Daarnaast kiest het college direct voor de knop om maar een forse OZB verhoging in te rekenen, dit onder het motto ‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.
Het CDA wil dat er ander keuzes worden gemaakt. Wij willen dat het college weer terug gaat naar de wettelijke kerntaken van de gemeente. Dat er grip komt op de stijging van de kosten in de jeugdzorg. Met deze keuzes kan de gemeente de zorgtaken blijven uitvoeren voor onze inwoners die de zorg  nodig hebben de komende jaren. Verder kiezen we voor een langzamere uitvoering van het college-akkoord, dan kunnen financiële middelen worden vrijgemaakt.
Met deze inzet zullen wij het politieke debat van 11 en 12 november in gaan. En in de raadsvergadering van 26 november zullen wij een aantal amendementen indienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.