Zorgen voor elkaar

Wij helpen inwoners die dat nodig hebben

Wij vinden dat kinderen niet in armoede mogen opgroeien. De komende periode willen we het aantal kinderen dat in Wageningen in armoede leeft verminderen en hen perspectief bieden.

Gezinnen met een laag inkomen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving, waar nodig draagt de gemeente bij in de kosten.

We ondersteunen het belangrijke werk van de voedselbank en kledingbank. Mantelzorgers willen we extra ondersteunen.

Er komt meer ruimte om op adem te komen door respijtzorg en dagopvang. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden.

Ook wil het CDA de komende periode inzetten op het ondersteunen van mensen met dementie. Dit kan door mee te denken over kleinschalige woonvoorzieningen in de buurt waar deze inwoners en hun partners baat bij hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.