Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun stad Wageningen, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het cement van onze samenleving. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen een plek en daarmee een stem heeft.

Vanuit deze visie, waarden en normen wil het CDA politiek bedrijven, ook de komende vier jaar in de gemeenteraad van Wageningen. Onze speerpunten voor deze periode zijn Duurzame samenleving, Wonen voor iedereen en Zorg voor elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.