Wonen voor iedereen

Een passende woning voor jongere en oudere inwoners

Bouwen voor oudere inwoners brengt doorstroming op de woningmarkt op gang en helpt om oudere inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen in Wageningen. Het CDA wil ouderen helpen aan een goede betaalbare woning met voorzieningen in de buurt.

Het CDA wil dat jongere inwoners in Wageningen ook een woning kunnen vinden. Er is voor hen behoefte aan flexwonen. Wij denken aan het bouwen van snel verplaatsbare woningen, of het tijdelijk verbouwen van kantoorpanden tot woningen.
Verder zal de woningbouwcorporatie in overleg met de gemeente in gaan zetten op extra sociale huur- en koopwoningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.